ACADEMIA EUROPA NOSTRA
WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU
AKADEMIA MORSKA W GDYNI
oraz
MIASTO MALBORK
zapraszają na konferencję naukową pt.:

„Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej:
Bałtyk – Polska – Pomorze”


organizowaną w ramach

VI FORUM EUROPA NOSTRA

Malbork, 16 – 17 lutego 2013r.

Patronaty Honorowe i współorganizatorzy

Komenda Główna Straży Granicznej
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Kętrzyn
Izba Celna w Olsztynie
Konsul Generalny FR
w Gdańsku
Konsul Generalny RP
w Kaliningradzie
Marszałek Województwa Pomorskiego
Starostwo powiatowe
w Malborku

Polska Organizacja Turystyczna
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Malbork Welcome Center
Muzeum Zamkowe
w Malborku
Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Przyjazna Wieś Kaszubska
Patroni medialni
Express Biznesu